نکات ایمنی برای استفاده از محصولات نور افشانی نارگستر

توصیه های ایمنی:

 « سلامت و ایمنی » شما و اطرافیان در اولویت  بالاتری  نسبت به تماشای جلوه ها، رنگ ها و نورهای خیره کننده قراردارد،  لذا از کلیه  کاربران عادی و حرفه ای تقاضا دارد با رعایت دستورالعمل های  ذیل ما را در این امر مهم یاری نمایند.

۱ – کلیه اقلام نورافشانی در حالت بسته بندی در مکانی خشک و خنک و دور از دسترس کودکان تا زمان مصرف نگهداری شود.

۲- دستورالعمل های مندرج برر روی اقلام نورافشانی با دقت خوانده و به آن عمل شود.

۳ – هرگز اقلام نورافشانی را در کیف و یا جیب خود قرار ندهید.

۴ – فاصله ایمنی برای تماشاگران اقلام کوچک و سبک، ۱۰ تا ۵۰ متر در نظر گرفته شده است.

۵  – وزش شدید باد اثر نامطلوبی برکیفیت نورافشانی و ایمنی آن دارد و  خطرات  احتمالی را افزایش می دهد. در صورت اجبار به اجرای برنامه از وجود فضای  کافی برای ایمنی اطمینان حاصل نمایید.

۶ – پس از روشن نمودن اقلام نورافشانی به سرعت از آن فاصله گرفته و هرگز به طرف آن بازنگردید.

۷ – کودکان را کاملاً تحت کنترل خود نگه دارید.

۸-  هرگز اقلام نورافشانی را نزدیک شعله، جرقه و یا هر منبع حرارتی دیگری قرار ندهید.

۹ – استفاده از اقلام نورافشانی برای افراد زیر ۱۵ سال غیرمجاز و ممنوع می باشد.

۱۰- از گرفتن اقلام نورافشانی در دست پس از روشن نمودن و گرفتن آن بطرف دیگران جداً خودداری نمایید.

۱۱ – کلیه اقلام نورافشانی فقط قابل استفاده در محیط های باز با فضای کافی می باشند.

۱۲ – ازهرگونه دستکاری در کلیه اقلام نورافشانی جداً خودداری گردد.