روش های ارسال

ارسال تمام سفارشات با باربری به مقصد شهر شما ارسال خواهد.

سفارشات انواع دود رنگی  با پست ارسال خواهد شد.

هزینه ارسال سفارشات زیر 150 هزار تومان به عهده مشتری می باشد.

جهت هرگونه سوال در مورد نحوه ارسال سفارش و هزینه ارسال با شماره تلفن 03135593921 تماس حاصل فرمایید.